title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Khi nào nghỉ giữa giờ được tính vào thời gian làm việc?
Thứ sáu, 11/01/2019 - 17:01
Hỏi: Theo hợp đồng lao động, thời gian làm việc mỗi ngày của tôi là 8 tiếng liên tục và được nghỉ giữa giờ 30 phút. Xin hỏi, thời gian nghỉ này có được tính vào thời giờ làm việc hay không?
Hỏi: Theo hợp đồng lao động, thời gian làm việc mỗi ngày của tôi là 8 tiếng liên tục và được nghỉ giữa giờ 30 phút. Xin hỏi, thời gian nghỉ này có được tính vào thời giờ làm việc hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 108 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:
1. Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.
2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.
3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.
Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:  
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về việc nghỉ trong giờ làm việc như sau: 1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 8 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 6 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.
Như vậy, trường hợp bạn làm việc liên tục 8 giờ và được nghỉ giữa giờ 30 phút thì thời giờ nghỉ giữa giờ sẽ được tính là thời giờ làm việc.
Theo Báo Lao động