title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Pháp luật quy định về thời gian nghỉ bù như thế nào?
Thứ hai, 22/10/2018 - 16:47
Pháp luật quy định về thời gian nghỉ bù như thế nào?
Hỏi: Pháp luật quy định về thời gian nghỉ bù như thế nào?
Trả lời:
 Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về thời gian nghỉ bù như sau:
1. Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;
2. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.
Văn phòng Tư vấn pháp luật