title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “VÌ LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN”
Thứ năm, 02/11/2017 - 14:27
Ngày 03/11/2017, tại Hội trường Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bệnh viện, Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng trong ngành Xây dựng về hỗ trợ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày  09/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; để thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, ngày 03/11/2017, tại Hội trường Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bệnh viện, Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng trong ngành Xây dựng về hỗ trợ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đ/c Vũ Anh Đức, UVĐCT,Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn; đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Ủy viên Ban cán sự đảng BXD, Chủ tịch CĐXDVN; các đ/c Phó Chủ tịch, Trưởng phó ban nghiệp vụ và toàn thể CBNV CĐXDVN; các đồng chí là lãnh đạo, các đ/c Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng...


Các đơn vị ký kết thỏa thuận gồm: Bệnh viện Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Cửa Lò, Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây dựng phía Nam, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn.

Lễ ký kết với mục đích thoả thuận hợp tác nhằm giúp cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng với giá ưu đãi; đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện, trung tâm Điều dưỡng nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ của mình.

Về các nội dung hợp tác:

Đối với các Bệnh viện có tráchnhiệm:

- Cung cấp dịch vụ khi đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám chữa bệnh cho đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện (khám sức khỏe định kỳ; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp; cấp cứu, điều trị tai nạn lao động và các hình thức khám chữa bệnh khác…).

- Cung cấp dịch vụ khi đoàn viên công đoàn ngành Xây dựng khám chữa bệnh tại Bệnh viện theo nguyện vọng cá nhân.

- Đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, mức giá ưu đãi giảm từ 15% - 20% so với giá khách hàng khác phải trả tại cùng thời điểm.

Đối với các Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng có trách nhiệm:

- Cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng khi đoàn viên công đoàn đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Trung tâm theo hình thức tập thể hoặc nguyện vọng cá nhân.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, mức giá ưu đãi giảm từ 10% - 20% so với giá khách hàng khác phải trả tại cùng thời điểm.

- Ưu tiên cung cấp dịch vụ cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng khi cùng thời điểm có nhiều khách hàng có yêu cầu sử dụng dịch vụ của Trung tâm.

Trách nhiệm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

- Truyền thông quảng bá dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện; lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ của các trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng và thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam với các bệnh viện, trung tâm trên Cổng thông tin điện tử, bản tin của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và những phương tiện thông tin khác trong khả năng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tuyên truyền tới các công đoàn cơ sở về thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam với các bệnh viện, trung tâm để công đoàn cơ sở giới thiệu đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các bệnh viện và các trung tâm. 

                                                      BAN CHÍNH SÁCH-PHÁP LUẬT, CĐXDVN