title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Bản tin Công đoàn Xây dựng Việt Nam số 7 (43) Tháng 7/2014
Thứ ba, 12/08/2014 - 13:36
- Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) - Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam