title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
Thứ ba, 21/05/2024 - 16:28
Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Ngày 21 tháng 5 năm 2024 tại Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh đã phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết và phòng chống yếu tố có hại trong môi trường lao động cho 30 CBCNV làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở.

Tại buổi truyền thông các CBCNV làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở đã trang bị những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất và bảo vệ môi trường.
VPCĐ LICOGI