title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Lãnh đạo CĐXDVN thăm và tặng quà đoàn viên Công đoàn Cty LAMA - IDICO nhân Tháng Công nhân 2024
Thứ ba, 21/05/2024 - 14:35
Thực hiện chương trình công tác và nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, ngày 21/5/2024, đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch CĐXDVN và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cho tập thể và 20 suất quà cho cá nhân (mỗi suất 01 triệu đồng) của CĐXDVN cho đoàn viên đoàn viên Công đoàn Cty LAMA - IDICO tại Đồng Nai.
Thực hiện chương trình công tác nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, ngày 21/5/2024, đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch CĐXDVN và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cho tập thể và 20 suất quà cho cá nhân (mỗi suất 01 triệu đồng) của CĐXDVN cho đoàn viên đoàn viên Công đoàn Cty LAMA - IDICO tại Đồng Nai.
Đ/c Đặng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch CĐXDVN tặng quà cho đoàn viên Công đoàn Cty LAMA - IDICO tại Đồng Nai
Đến thăm hỏi đoàn viên, người lao động, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn tại đơn vị. Đồng thời, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. 
Trao đổi cùng với đoàn viên, người lao động tại đơn vị.Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành, quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động. 
Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết Công nhân - Triển khai Nghị quyết". CĐXDVN đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn TCty IDICO, lãnh đạo Cty LAMA - IDICO tại Đồng Nai và Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các nội dung, chủ đề trong Tháng Công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ, tập trung và quan tâm hơn nữa đến hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng thực hiện đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, sản xuất.
CĐXDVN