title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Phục Hưng Holdings: Sôi nổi tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
Thứ hai, 20/05/2024 - 13:28
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo cho cán bộ, công nhân người lao động và đem lại nhiều kết quả tích cực.
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo cho cán bộ, công nhân người lao động và đem lại nhiều kết quả tích cực. Chuỗi các hoạt động triển khai đồng loạt trên các công trường như:
Công tác huấn luyện, đào tạo An toàn được Phục Hưng Holdings chú trọng và thực hiện thường xuyên. 100% người lao động tại Phục Hưng Holdings được đào tạo An toàn trước khi làm việc. Hàng tuần các công trường đều tổ chức nói chuyện An toàn đối với toàn bộ các cán bộ, công nhân làm việc tại công trường nhằm tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ, nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác ATLĐ- VSLĐ&PCCN. Từ các ý kiến từ người lao động trực tiếp thi công tại công trường đã góp phần không nhỏ nâng cao công tác An toàn tại Phục Hưng Holdings.Tổ chức chương trình đào tạo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc nhằm hướng dẫn cho cán bộ An toàn, Chỉ huy trưởng rà soát, phát hiện được các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc trên các công trường. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành ATVSLĐ-PCCN trong tháng 05/2024 được Công ty hết sức chú trọng duy trì và thực hiện liên tục. Các Tiểu ban An toàn công trường, mạng lưới ATVSLĐ hoạt động mạnh mẽ, tạo lên mạng lưới kiểm soát An toàn hiệu quả, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra với người lao động qua các buổi kiểm tra An toàn định kỳ. Phương án An toàn, phương án diễn tập ứng phó tình huống phù hợp với thực tế và được thực hành, diễn tập tại các công trường.
Hưởng ứng tháng ATVSLĐ và nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường tất cả các công trường Phục Hưng Holdings duy trì thực hiện chương trình “Thứ Bảy xanh” nghiêm túc, chất lượng và thực hiện dài hơn so với bình thường. Hoạt động này đã nâng cao ý thức bộ cán bộ công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường. 
Thông qua các hoạt động trọng tâm, thiết thực nêu trên đã thực sự nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong thi công của các cán bộ, kỹ sư và người lao động trong toàn mô hình.
Một số hình ảnh:
Phục Hưng Holdings