title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn TCT HUD: Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Thứ hai, 20/05/2024 - 13:28
Ngày 17/5/2024, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” và chuyên đề “Cách sống trong công việc” cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCNVLĐ và hoạt động công đoàn Tổng công ty, ngày 17/5/2024, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” và chuyên đề “Cách sống trong công việc” cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tại ba khu vực: Khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 06 điểm cầu: Ban QLDA số 5, Ban QLDA số 6; HUD Nha Trang; HUD 4; HUD Sài Gòn; Công đoàn Khu vực miền Nam. 
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ứng xử hàng ngày, gắn với các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và khâu đột phá theo nội dung tinh thần Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Một số hình ảnh hội nghị

 
Đ/c Đặng Hồng Quang - UVBCH CĐXDVN, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức NS, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD phát biểu khai mạc Hội nghị

 
Đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty HUD phát biểu chỉ đạo
 Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam truyền đạt nội dung chuyên đề “Cách sống trong công việc”
 
 
Đ/c Tiến Sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện Trưởng phụ trách viện công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng liên đoàn truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”
 

Công đoàn Tổng công ty HUD