title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
CĐXDVN: Hội nghị triển khai công tác tổ chức năm 2024
Thứ hai, 20/05/2024 - 08:13
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 18/5/2024, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức năm 2024.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 18/5/2024, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tại trụ sở Cơ quan CĐXDVN kết nối với các điểm cầu trên khắp cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN phát biểu khai mạc Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Huyền, Đặng Ngọc Điệp; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT, Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐXDVN.
Hội nghị triển khai công tác tổ chức với 02 nội dung chính triển khai đến các đơn vị trực thuộc gồm: Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Báo cáo các Kế hoạch của CĐXDVN tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN nêu: Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024 đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, toàn Ngành thực tăng thêm 5.493 đoàn viên. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động đạt 100% trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; ít nhất 95% trở lên trong doanh nghiệp nhà nước và ít nhất 90% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác.
Đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra báo cáo các Kế hoạch của CĐXDVN tại Hội nghị 
Để phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nói trên các cấp công đoàn cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp mới thành lập; phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động ở những nơi có tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động thấp so với chỉ tiêu trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu trên. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sáng kiến, đổi mới đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, cách thức tiếp cận người lao động, người sử dụng lao động để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phù hợp, gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể. Tập trung các hoạt động chăm lo lợi ích, chương trình phúc lợi đoàn viên; phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường đầu tư các nguồn lực (cán bộ và tài chính) cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, ưu tiên đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tại các công đoàn cấp trên cơ sở, bố trí cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; CĐXDVN bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối xây lắp có đông lao động để thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên và hướng dẫn CĐCS hoạt động có hiệu quả; tập trung bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, đổi mới trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. 
Về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, CĐXDVN xây dựng và ban hành Kế hoạch nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn. Giúp cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao trình độ. Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ CBCĐ có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó đưa ra mục tiêu phấn đấu 100% CBCĐ chuyên trách và chủ tịch CĐCS bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận và nghiệp vụ; 70% trở lên CBCĐ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn. 
Để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, các cấp công đoàn cần xác định nhu cầu từ cấp cơ sở trở lên để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp tập huấn cho từng năm và cả nhiệm kỳ không bị trùng lặp, sát với tình hình thực tế của đơn vị, phù hợp với đối tượng cán bộ và loại hình tổ chức của CĐCS. Áp dụng phương pháp tích cực đối với các lớp tập huấn về lý luận và nghiệp vụ công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ gắn với thực tiễn. Kết hợp đào tạo với bồi dưỡng nâng cao trình độ, gắn với việc quy hoạch, bố trí, sử dụng sau đào tạo và đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ. Cử cán bộ đi đào tạo đúng kế hoạch và theo quy hoạch, không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã ghi nhận các trao đổi, chia sẻ của các đại biểu về các nội dung Hội nghị. Bên cạnh chia sẻ về tình hình thực tiễn, mô hình, cách làm tại đơn vị, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để làm tốt hai công tác nói trên như: đề xuất các chế độ, chính sách, chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác công đoàn; đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ, các chương trình, chế độ, chính sách để thu hút NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn; cần xem xét, lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng đúng nội dung cho từng đối tượng cụ thể...