title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033
Thứ bảy, 18/05/2024 - 16:33
Sáng ngày 18/5/2024, CĐXDVN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033.
Sáng ngày 18/5/2024, CĐXDVN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Huyền, Đặng Ngọc Điệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐXDVN.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN phát biểu
Phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN nhấn mạnh: Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Xây dựng Việt Nam là nội dung có tầm quan trọng chiến lược nhằm đảm bảo sự liên tục, tính kế thừa, phát triển và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Phát hiện sớm nguồn cán bộ có triển vọng để đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn. Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn ngành Xây dựng nói riêng cũng như tổ chức công đoàn nói chung.
Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Xây dựng Việt Nam thực hiện theo phương châm ”động” và “mở”; đồng thời đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển.

Đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN báo cáo công tác quy hoạch cán bộ
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN báo cáo công tác quy hoạch và triển khai lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ. 
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033. 
Toàn cảnh Hội nghị
CĐXDVN