title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành qua hệ thống Voffice
Thứ năm, 16/05/2024 - 16:03
Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác chuyển đổi số, ngày 17/4/2024, CĐXDVN đã ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành qua hệ thống Voffice.
Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác chuyển đổi số, ngày 17/4/2024, CĐXDVN đã ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành qua hệ thống Voffice. 
Kế hoạch được ban hành với mục đích triển khai và vận hành hệ thống quản lý văn bản điều hành (Voffice) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của CĐXDVN trên hạ tầng riêng của Tổng Liên đoàn; triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành thống nhất tới công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN.
* Yêu cầu kết quả đạt được khi triển khai kế hoạch:
- Tại cơ quan CĐXDVN: làm việc trên môi trường điện tử không giấy với các luồng xử lý công việc sau:
+ Ký số và phát hành văn bản điện tử.
+ Xử lý văn bản và giao việc trên môi trường điện tử.
+ Phát hành văn bản điện tử tới các cấp công đoàn.
+ Gửi, nhận văn bản với các Bộ, ngành qua trục liên thông văn bản quốc gia.
- Tại các công đoàn trực thuộc CĐXDVN: 
+ Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa CĐXDVN với các đơn vị.
+ Gửi, nhận văn bản với các Bộ, ngành qua trục liên thông văn bản quốc gia.
* Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2024. Riêng yêu cầu Gửi, nhận văn bản qua trục liên thông văn bản quốc gia theo tiến độ của Tổng Liên đoàn.
                                                                                 Văn phòng CĐXDVN