title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Khái quát một số nội dung các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về lĩnh vực ATVSLĐ
Thứ năm, 02/05/2024 - 14:03
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát một số nội dung các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về lĩnh vực ATVSLĐ? - Câu hỏi của chị N.M.H (Hà Tĩnh)
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát một số nội dung các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về lĩnh vực ATVSLĐ?  - Câu hỏi của chị N.M.H (Hà Tĩnh) 

Câu  16
Mục tiêu của phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là gì?
a. Cơ quan, đơn vị ngày càng xanh, sạch và đẹp.
b. Đảm bảo cho điều kiện và môi trường khu vực sản xuất được cải thiện hơn, bớt ô nhiễm.
c. Nâng cao văn hóa an toàn trong sản xuất, giúp cho người lao động càng thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị cơ sở, phấn khởi nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác.
d. Tất cả các mục tiêu trên.

Câu 17
Nội dung nào được bổ sung trong Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới?
a. Tuyên truyền và giáo dục cho công nhân lao động thấy được sự cần thiết phải làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ.
b. Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; bảo đảm ATVSLĐ gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
c. Vận động mọi người giữ gìn an toàn, vệ sinh lao động, làm cho nơi làm việc, nhà xưởng phong quang, gọn sạch.
d. Thực hiện thường xuyên chế độ kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Câu 18
Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới đề ra chỉ tiêu nào dưới đây?
a.  100% cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động cấp trên cơ sở được huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động.
b. 100% cán bộ công đoàn chủ chốt của các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.
c. 100% doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
d. Các đáp án trên.

Câu 19
Đâu là nhiệm vụ, giải pháp thuộc Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới?
a. Nâng cao năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động.
b. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động và góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
c. Tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
d. Tất cả các nhiệm vụ, giải pháp trên.

Câu 20
Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào thuộc chỉ tiêu của Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới?
a. 100% doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công và 50% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
b. 100% các vụ TNLĐ nặng và chết người được báo cáo, điều tra và có đại diện công đoàn tham gia đoàn điều tra, giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người lao động bị TNLĐ, BNN.
c. Tất cả các chỉ tiêu trên.

Câu 21
Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn quy định:  Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo nhanh về Tổng Liên đoàn khi nhận được được thông tin đối với các vụ tai nạn lao động nào?
a. Các vụ tai nạn lao động nhẹ.
b. Các vụ tai nạn lao động làm một người bị thương nặng.
c. Các vụ tai nạn lao động nhẹ, tai nạn lao động làm một người bị thương nặng.
d. Tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động có từ hai người bị thương nặng trở lên.

Câu 22
Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn quy định các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổng hợp tình hình TNLĐ trong các đơn vị quản lý định kỳ báo cáo về Tổng Liên đoàn?
a. Hằng tháng
b. 3 tháng, cả năm
c. 6 tháng, cả năm
d. 9 tháng, cả năm

Câu 23
Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là:
a. Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
b. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
c. Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Câu 24
Tháng hành động về ATVSLĐ phát động vào tháng nào hàng năm?
a. Tháng 3
b. Tháng 4
c. Tháng 5
d. Tháng 6

Câu 25
Đối tượng tập thể được xét tặng Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” hàng năm là:
a. Công đoàn cơ sở.
b. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
c. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
d. Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

Câu 26
Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” hàng năm của Tổng Liên đoàn đối với CĐCS bao gồm:
a. Là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của ngành, địa phương.
b. Không có tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng, sự cố kỹ thuật, cháy nổ nghiêm trọng.
c. Cả a và b

Câu 27
Cá nhân được xét tặng Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” hàng năm là:
a.  Có thành tích tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của ngành, địa phương.
b. Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng); hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc đối với các đơn vị chuyên môn không xét các danh hiệu thi đua năm.
c. Có 01 sáng kiến về chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
d. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen toàn diện hoặc Giấy khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.
đ. Cả 4 phương án trên
CĐXDVN