title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công ty cổ phần LILAMA 10: Hội nghị người lao động năm 2024
Thứ ba, 23/04/2024 - 16:24
Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam -CTCP, với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ”, ngày 19/4/2024, Công ty CP LILAMA 10 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam -CTCP, với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ”, ngày 19/4/2024, Công ty CP LILAMA 10 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Tới dự có: Ông Bùi Đức Kiên - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP; Ông Lê Đình Khanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP.


Hội nghị đã được nghe các Báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.; Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty về việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2023 và tình hình sử dụng Quỹ Phúc lợi, khen thưởng, từ thiện; Bái cáo kết quả tổ chức Hội nghị người Lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã dân chủ thảo luận với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn có trách nhiệm. Đã có 03 ý kiến tham luận tại Hội nghị có nội dung gồm: Nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương trình bày tham luận về “Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm”; Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 trình bày tham luận về “Các giải pháp tiếp thị, lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho Người lao động trong Công ty”; Đội công trình Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng trình bày tham luận về “Công tác nghiên cứu lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động và thổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trên công trường”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua và ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2024.

Theo LILAMA10