title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng nâng cao hiệu quả thực thi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Thứ ba, 23/04/2024 - 16:24
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham dự Hội nghị có: ông Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN); bà Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; ông Lê Đông Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; bà Trần Thị Thu Phương - Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động CĐXDVN; đại diện Lãnh đạo công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Cơ quan Bộ Xây dựng...

Bà Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ tư ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai đến đội ngũ cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các công đoàn cơ sở và Trưởng ban Thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc. 

Ông Lê Đông Thành - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Đông Thành - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ các cấp cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa Luật đi vào thực tế đời sống.

Từ đó, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tham mưu, tham gia thực hiện dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Vì vậy, đây là chuyên đề quan trọng và thiết thực đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các công đoàn cơ sở.

Theo ông Lê Đông Thành, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai các văn bản quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các công đoàn cơ sở  như: Kế hoạch số 248 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; văn bản số 03 ngày 02/01/2024 về thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ năm 2024; văn bản số 55 ngày 25/3/2024 triển khai Hướng dẫn số 11 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Bà Trần Thị Thu Phương - Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động CĐXDVN giới thiệu những nội dung chính, trọng tâm, cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu, báo cáo viên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung như: Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong đó, tập trung giới thiệu, cập nhật những nội dung, yêu cầu mới, giúp cán bộ công đoàn thực hiện ngày càng tốt hơn công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức.  

Góp phần tạo sự đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” trong thực thi nhiệm vụ. 

Chia sẻ tại Hội nghị, bà Trần Thu Phương - Phó trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động (CĐXDVN) giới thiệu những nội dung chính, trọng tâm, cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, phân tích, làm rõ vai trò của công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân.

Nhất là phân tích về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Ví dụ, đối với nội dung tổ chức hội nghị viên chức, NLĐ cần phải xác định rõ được thành phần, cơ cấu tổ chức, cách thức tổ chức... Khi hiểu đúng bản chất thì mới áp dụng đúng, phù hợp cho hoạt động của công đoàn cơ sở.

CĐ Cơ quan BXD