title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Thứ sáu, 19/04/2024 - 08:53
Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” bắt đầu từ ngày 15/4/2024 là điểm nhấn mạnh mẽ nhằm lan tỏa tinh thần, tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ.
Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” bắt đầu từ ngày 15/4/2024 là điểm nhấn mạnh mẽ nhằm lan tỏa tinh thần, tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ.
1.  Đối tượng dự thi
Đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
2. Nội dung Cuộc thi
Tập trung tìm hiểu các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác An toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản, tài liệu đã được ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).
4. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 15/4/2024
- Thời gian kết thúc Cuộc thi: 0h00 ngày 15/5/2024
- Thời gian trao giải dự kiến: Từ tuần thứ ba của tháng 5/2024
5. Đề thi:
- Đề thi được thiết kế gồm 03 phần:
+ Phần kiến thức: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
 + Phần dự đoán số người tham dự Cuộc thi:01 câu hỏi.
+ Phần trình bày suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện hay, ấn tượng, tình huống về việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (không quá 1.000 chữ).
- Thời gian làm bài thi: tối đa 60 phút.
6. Cách thức dự thi
Bước 1: Truy cập website: laodongcongdoan.vn, chọn Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” hoặc quét mã QR Code:
Bước 2: Sau khi truy cập vào Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn), thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:
(1) Họ và tên;
(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân;
(3) Số điện thoại liên lạc;
(4) Địa chỉ email (không bắt buộc);
(5) Địa chỉ thường trú/tạm trú
(6) Đơn vị công tác;
(7) Cấp công đoàn quản lý;
(8) Công đoàn ngành, LĐLĐ địa phương.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
Bước 3: Thực hiện bài thi
Sau khi hoàn thành xong 3 phần thi, thí sinh bấm vào nút “Nộp bài thi” để kết thúc dự thi.
7. Giải thưởng
a) Giải cá nhân
- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 7 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.
- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.
- 10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.
b) Giải tập thể
Tổng kết Cuộc thi, Tổng Liên đoàn xét, trao giải tập thể cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích trong tổ chức, triển khai Cuộc thi như sau :
- 02 giải Nhất (01 giải cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất và 01 giải cho đơn vị có tỷ lệ người dự thi trên tổng số CNVCLĐ cao nhất): Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 7 triệu đồng/giải.
- 04 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.
Bộ câu hỏi phục vụ cuộc thi:   

                                                       Ban CSPL&QHLĐ