title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng năm 2024
Thứ sáu, 19/04/2024 - 15:53
Tiếp tục trong các ngày 10 và 17 tháng 4 năm 2024, hai đơn vị Cơ quan Tổng công ty và Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 theo văn bản số 03/CĐ TCT ngày 08/01/2024 của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Tiếp tục trong các ngày 10 và 17 tháng 4 năm 2024, hai đơn vị Cơ quan Tổng công ty và Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 theo văn bản số 03/CĐ TCT ngày 08/01/2024 của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. 
Năm 2023, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu  sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng các đơn vị cũng đã cố gắng đảm bảo đời sống của người lao động. Với sự cố gắng của Ban lãnh đạo cũng như của tập thể người lao động, nên chỉ tiêu về thu nhập của người lao động tại 02 đơn vị đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra như: Cơ quan Tổng công ty thu nhập bình quân của người lao động 11,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 105% so với kế hoạch; COMA2 đạt 8,0 triệu đồng/người/tháng đạt 107% so với kế hoạch của đơn vị. Các chế độ phúc lợi khác của người lao động được lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ như: Khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, trang bị đồng phục cho cán bộ công nhân viên cơ quan, tổ chức nghỉ mát cho người lao động nhằm động viên tinh thần và tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, việc trả lương và đóng BHXH, BHYT, BHTN khá kịp thời.
Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu của cán bộ công nhân viên lao động đều có tinh thần xây dựng, đóng góp vào các dự thảo báo cáo của đơn vị: 
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo kiểm điểm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024; Dự thảo Thỏa ước Lao động tập thể ký mới năm 2024. 
- Báo cáo thu, chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2023 và dự kiến thu, chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2024.
Các ý kiến của người lao động xoay quanh các vấn đề việc làm, điều kiện sản xuất, chế độ chính sách đối với người lao động đã được Lãnh đạo Công ty giải đáp thẳng thắn, rõ ràng. Việc trao đổi giữa hai bên đã giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về thực trạng Công ty hiện nay, đồng thời chia sẻ với đơn vị phải đối mặt với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị để tìm kiếm việc làm, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động.
Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động thông qua tổ chức Công đoàn và đối thoại dân chủ, công khai, trực tiếp giữa người lao động và lãnh đạo Công ty. Thông qua Hội nghị người lao động đã tăng cường đoàn kết nhất trí để giải quyết tốt mối quan hệ lao động và đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp và nâng cao đời sống của người lao động. 
Một số hình ảnh
Hội nghị người lao động Cơ quan TCT
Hội nghị người lao động Cơ quan TCT
Hội nghị người lao động Công ty COMA2
Đc Tổng Giám đốc TCT Đào Đức Thọ và Chủ tịch CĐ TCT Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao Bằng khen CĐXDVN cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Chủ tịch CĐ  TCT COMA Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao Giấy khen của CĐ TCT cho 02 cá nhân COMA2 đạt thành tích xuất sắc
Chủ tịch CĐ TCT Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao Giấy khen chuyên đề GVN-ĐVN của CĐTCT cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Công đoàn TCT COMA