title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Ưu đãi, giảm giá tới 45% các sản phẩm Bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nam cho đoàn viên ngành Xây dựng
Thứ tư, 17/04/2024 - 16:24
Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm sau cho các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Ngành Xây dựng địa phương với giá ưu đãi như sau:
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nam cung cấp các sản phẩm bảo hiểm sau cho các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Ngành Xây dựng địa phương với giá ưu đãi như sau:
1. Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1927/2011/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 22/6 / 2011 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Chiết khấu 12% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 03 đến 20 người.
Chiết khấu 18% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 21 đến 100 người.
Chiết khấu 20% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 101 đến 150 người.
Chiết khấu 25% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 151 đến 300 người.
Chiết khấu 30% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 301 đến 500 người.
Chiết khấu 35% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 501 đến 700 người.
Chiết khấu 40% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 701 đến 1000 người.
Chiết khấu 45% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 1001 người trở lên.
2. Bảo hiểm bồi thường người lao động theo công văn số 2561/BHCN/BV2000 ngày 10/8/2000 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Chiết khấu 20% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 51 đến 200 người.
Chiết khấu 25% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 201 đến 500 người.
Chiết khấu 30% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị,
doanh nghiệp từ 501 đến 700 người.
Chiết khấu 35% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 701 đến 1000 người.
Chiết khấu 40% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 1001 đến 2000 người.
Chiết khấu 45% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 2001 người trở lên.
3. Bảo hiểm kết hợp con người (bảo hiểm thân thể) theo Quyết định số 1420/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 09/05/2012, biểu phí bảo hiểm kết hợp con người ban hành kèm theo Quyết định số 10640 / QĐ -BHBV ngày 24/12 / 2018 và các Bảng tỉ lệ thương tật/phẫu thuật kèm theo Quyết định số: 1417 và 1418/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 9/5 / 2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Chiết khấu 20% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 100 đến 300 người.
Chiết khấu 25% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 301 đến 500 người.
Chiết khấu 30% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia tại đơn vị, doanh nghiệp từ 501 người trở lên.
Về quyền lợi bảo hiểm, điều kiện điều khoản tại mục 1; 2; 3 sẽ căn cứ vào nhu cầu và số lượng tham gia bảo hiểm của từng đơn vị , doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn xây dựng Việt Nam và Công đoàn ngành xây dựng địa phương để đưa ra cơ chế chào phí phù hợp. Mức giảm giá áp dụng theo số lượng lao động tham gia tại thời điểm ký hợp đồng với đơn vị, doanh nghiệp.
Một số trường hợp đặc biệt, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Hồ sơ, thủ tục khi sử dụng sản phẩm bảo hiểm với giá ưu đãi
Đơn vị, doanh nghiệp khi sử dụng sản phẩm bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt trao đổi, thoả thuận và làm việc trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt hoặc đơn vị thành viên do Tổng công ty chỉ định để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Thông tin chi tiết và cách thức nhận ưu đãi liên hệ:
Đồng chí Lê Hồng Phong - Trưởng ban CSPL và QHLĐ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
Điện thoại: 0978 628 988