title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Sông Đà 10: Hội nghị người động năm 2024
Thứ sáu, 12/04/2024 - 10:25
Trong 4 ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2024, 04 đơn vị thành viên, trực thuộc của Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024 tại các công trình.
Trong 4 ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2024, 04 đơn vị thành viên, trực thuộc của Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024 tại các công trình.
Hội nghị được tổ chức hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, cùng xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1, Xí nghiệp Sông Đà 10.2, Xí nghiệp Sông Đà 10.3 và Xí nghiệp Sông Đà 10.5 có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10, đồng chí Trần Đình Tú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Vũ Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty.
Tại Hội nghị, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực, tập thể CBCNV các đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng người lao động.
Hội nghị người lao động tại Xí nghiệp Sông Đà 10.5
Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty thông báo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động, Nội quy lao động các chế độ chính sách đối với người lao động của của Công ty. Năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng quy định, quy chế, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch về các nội dung người lao động quan tâm; tạo điều kiện để người lao động phát huy dân chủ, phát huy sáng kiến, giải pháp công việc; tạo điều kiện tốt để mỗi người lao động được tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề đặc biệt đối với lực lượng lao động trực tiếp nhằm đáp ứng ngày càng tốt trong công việc, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Vũ Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công ty  giải đáp một số ý kiến của người lao động.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận và biểu dương các thành tích đạt được của tập thể CBCNV các đơn vị thành viên, trực thuộc Công ty. Đảng bộ Công ty đã được đề xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, trong đó sự đóng góp rất lớn của toàn thể người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2024, để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn thể CBCNV phải tuân thủ nghiêm Nội quy lao động của Công ty; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định; nâng cao chất lượng  quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty cũng rất cố gắng giải quyết vấn đề đóng BHXH và đã có cải thiện rất tích cực so với các năm trước.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, các đồng chí Giám đốc đơn vị đã thay mặt toàn thể CBCNV cảm ơn những ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Công ty và mong muốn tất cả các đơn vị trong Công ty sẽ xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nỗ lực hết mình cùng nhau đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Hội nghị Người lao động năm 2024 của Công ty kết thúc thành công tốt đẹp, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên đã thể hiện sự quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc ổn định, hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.
Theo Sông Đà 10