title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Sê San 3A: Thi đua bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Sê San 3A an toàn, chất lượng, vượt tiến độ
Thứ sáu, 12/04/2024 - 10:25
Công tác bảo dưỡng các tổ máy của Nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2024 đã bắt đầu từ ngày 04/3/2024. Năm nay, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 02 tổ máy H1 và H2 theo phương thức tập trung độ tin cậy (RCM) nhằm đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định, an toàn cho các tổ máy phát điện.

Công tác bảo dưỡng các tổ máy của Nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2024 đã bắt đầu từ ngày 04/3/2024. Năm nay, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 02 tổ máy H1 và H2 theo phương thức tập trung độ tin cậy (RCM) nhằm đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định, an toàn cho các tổ máy phát điện.

Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chất lượng công việc của mỗi người trong thời gian bảo dưỡng các tổ máy, ngày 01/3/2024, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Lễ phát động thi đua “Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1, H2 an toàn, chất lượng và vượt tiến độ”. Tại buổi Lễ phát động, Tổng giám đốc, Công đoàn công ty và các Trưởng đơn vị đã ký cam kết thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc trong kỳ bảo dưỡng.

Ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua “Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 và H2 NMTĐ Sê San 3A an toàn, chất lượng, vượt tiến độ”

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty và ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký giao ước thi đua “Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 và H2 NMTĐ Sê San 3A an toàn, chất lượng, vượt tiến độ”

Xác định rõ các mục tiêu cần phải hoàn thành trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, Phân xưởng Vận hành đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị từ việc lập kế hoạch đăng ký cắt điện, thao tác cô lập thiết bị, chuẩn bị hiện trường đảm bảo an toàn cho các đội công tác. Trung tâm dịch vụ Nhà máy điện và phòng Quản lý kỹ thuật đã chuẩn bị kỹ lưỡng biện pháp khối lượng, biện pháp thi công, xây dựng tiến độ, vật tư sẵn sàng, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy theo chương trình đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Tá Thực - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (đứng giữa) tham dự Lễ phát động thi đua “Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 và H2 NMTĐ Sê San 3A an toàn, chất lượng, vượt tiến độ” cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty 

Ban Lãnh đạo và người lao động cùng tham gia Lễ phát động thi đua

Lãnh đạo và toàn thể người lao động Sê San 3A quyết tâm thực hiện “Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 và H2 NMTĐ Sê San 3A an toàn, chất lượng, vượt tiến độ”

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy Nhà máy thủy điện Sê San 3A được thực hiện theo phương thức tập trung độ tin cậy (RCM) mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược của công ty trong năm.

Theo Sê San 3A