title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Áp dụng hình thức kỷ luật đối với phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng thế nào?
Thứ hai, 08/04/2024 - 09:25
Tôi đang là nhân viên của một công ty sản xuất và đang trong quá trình nuôi con 9 tháng tuổi. Hai ngày trước, tôi có vi phạm dẫn đến phải bị áp dụng hình thức kỷ luật. Tuy nhiên vì con tôi mới 9 tháng tuổi nên công ty không thể kỷ luật tôi. Vậy cho tôi hỏi khi con tôi đã đủ 12 tháng tuổi thì tôi có bị xử lý kỷ luật không?
Tôi đang là nhân viên của một công ty sản xuất và đang trong quá trình nuôi con 9 tháng tuổi. Hai ngày trước, tôi có vi phạm dẫn đến phải bị áp dụng hình thức kỷ luật. Tuy nhiên vì con tôi mới 9 tháng tuổi nên công ty không thể kỷ luật tôi. Vậy cho tôi hỏi khi con tôi đã đủ 12 tháng tuổi thì tôi có bị xử lý kỷ luật không?
Trả lời:
Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động như sau:
1. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
2. Đang bị tạm giữ, tạm giam;
3. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
4. Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Căn cứ Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như sau:
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
Theo đó, các trường hợp không bị xử lý kỷ luật là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 122 nêu trên. Trong đó có trường hợp người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ không bị xử lý kỷ luật trong thời gian này.
Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn là người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (con bạn chỉ mới 9 tháng tuổi) nên công ty sẽ không thể kỷ luật lao động với bạn trong thời gian này.
Tuy nhiên khi con bạn đã đủ 12 tháng tuổi thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động vẫn còn nên bạn vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật lao động.
VP TVPL