title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Khi xử lý kỷ luật người lao động, công ty của tôi có thể mời Công đoàn ngành trung ương cấp trên của công đoàn công ty tham dự cuộc họp hội đồng xử lý kỷ luật không?
Thứ hai, 08/04/2024 - 09:25
Khi xử lý kỷ luật người lao động, công ty của tôi có thể mời Công đoàn ngành trung ương cấp trên của công đoàn công ty tham dự cuộc họp hội đồng xử lý kỷ luật không?
Khi xử lý kỷ luật người lao động, công ty của tôi có thể mời Công đoàn ngành trung ương cấp trên của công đoàn công ty tham dự cuộc họp hội đồng xử lý kỷ luật không? Mong được tư vấn. Cám ơn!
Trả lời:
Căn cứ điểm b,c khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
-  Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
Như vậy, hiện tại pháp luật chỉ quy định về thành phần bắt buộc người lao động phải mời tham dự cuộc họp kỷ luật lao động là những thành phần tại điểm b, c khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể là tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người lao động. Ngoài ra, chưa có quy định cụ thể về việc người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở có thể mời công đoàn ngành tham dự. Do đó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công đoàn ngành để được hướng dẫn cụ thể.
VP TVPL