title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kết hợp với chuyên môn tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động
Thứ hai, 01/04/2024 - 11:24
Ngày 27/03/2024, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kết hợp với chuyên môn tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý , công nhân Dự án Nhà ở xã hội Sapa. Đại diện Công đoàn Cơ quan Tổng công ty có Bà Bùi Thị Điều - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty và 100% cán bộ, công nhân viên đã tham dự đầy đủ.
Ngày 27/03/2024, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kết hợp với chuyên môn tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý , công nhân Dự án Nhà ở xã hội Sapa. Đại diện Công đoàn Cơ quan Tổng công ty có Bà Bùi Thị Điều - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty và 100% cán bộ, công nhân viên đã tham dự đầy đủ. Lớp tập huấn nhằm triển khai các nội dung tuyên truyền giáo dục, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn, phổ biến các kiến thức pháp luật, thông tư về công tác quản lý an toàn lao động trong ngành xây dựng với các nội dung chính: “Quy phạm an toàn lao động và vệ sinh lao động”; “Kỹ thuật thi công và xử lý tình huống phòng ngừa tai nạn”; “Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động” và Thảo luận các tình huống dễ gây tai nạn trong thi công xây dựng.
  
Sau buổi tập huấn, các học viên được hiểu sâu hơn về công tác quản lý an toàn lao động, các kỹ thuật thi công và xử lý tình huống phòng ngừa tai nạn và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kết quả kiểm tra trắc nghiệm sau buổi học có 100% học viên tham gia dự học đã được cấp chứng chỉ an toàn lao động và vệ sinh lao động.
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng