title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hội nghị Ban Thường vụ CĐXDVN lần thứ 2, khóa XIV
Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:08
Ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ CĐXDVN tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XIV. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ CĐXDVN.
Ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ CĐXDVN tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XIV. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ CĐXDVN. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trong Chương trình Hội nghị nhất là các nội dung về nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024; các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, tháng hành động về ATVSLĐ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; kế hoạch phát triển đoàn viên để thống nhất, tạo sự đồng thuận và triển khai thực hiện hiệu quả.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp, bổ sung các nhận định, đánh giá về tình hình, kết quả đã đạt được trong Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Quý I, đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2024.
Báo cáo về kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, đồng chí Dương Đức Cường, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công CĐXDVN nhấn mạnh: Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, bên cạnh tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, NLĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; các cấp công đoàn ngành Xây dựng sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm như tập trung vào đẩy mạnh việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua. Đề xuất, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động. Tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động". Tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”. Triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe định. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIV CĐXDVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tuyên truyền về Tháng Công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ, 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Ngày Quốc tế Lao động 1/5...  Kế hoạch đã ban hành đến các cấp công đoàn trong Ngành, theo ghi nhận, nhiều đơn vị đã báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chuyên môn về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hoạt động cụ thể tại từng cấp Công đoàn, chú trọng triển khai ở cơ sở.
Báo cáo dự kiến các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; thăm hỏi đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng ban CSPL và QHLĐ cho biết:  Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Theo Kế hoạch, các cấp công đoàn trong Ngành thực hiện các nội dung trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 như sau: Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ.
Về thăm hỏi đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, CĐXDVN sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên làm việc tại các công trình xây dựng, nhà máy sản xuất của một số đơn vị trong Ngành với số lượng khoảng 1.000 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng bằng tiền mặt trong tháng 4,5/2024. 
Ngoài các nội dung trên, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo Quý I năm 2024 của UBKT; Báo cáo dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2024 và một số nội dung khác.
Hội nghị thống nhất giao Thường trực Ban Thường vụ CĐXDVN tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành theo đúng quy định.
CĐXDVN