title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn HUD4 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Thứ sáu, 22/03/2024 - 08:28
Ngày 09/3/2024, Công đoàn HUD4 với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024, qua báo cáo của đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phối hợp phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia bằng nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, các chế độ tiền lương, giao kết HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN, được thực hiện đầy đủ.
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chương trình công tác năm 2024; ngày 09/3/2024, Công đoàn HUD4 với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Đặng Hồng Quang, UVBCH CĐXDVN, Chủ tịch Cổng đoàn Tổng công ty HUD, Nguyễn Tùng Dương, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí  Hoàng Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HUD4 cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Chủ tịch công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn HUD4   
Qua báo cáo của đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phối hợp phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia bằng nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, các chế độ tiền lương, giao kết HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN, được thực hiện đầy đủ.
Công đoàn đơn vị đã phối hợp với chuyên môn rà soát các nội quy, quy chế và sửa đổi, bổ sung TULĐTT kịp thời phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, trong thỏa ULĐTT có nhiều nội dung điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định như: thăm hỏi đoàn viên, người lao động, việc hiếu, hỷ, ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), động viên con em NLĐ có thành tích học tập tốt... Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đại hội công đoàn các cấp  được thực hiện tốt. Các phong trào công tác nữ công, phong trào văn hóa thể thao được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện. Các hoạt động an xinh xã hội được cán bộ, đoàn viên tham gia tích cực.  
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (10/10/1989 - 10/10/2024), tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XIV đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 
Một số hình ảnh Hội nghị người lao động
Đồng chí Đặng Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, UVBCH CĐXDVN, Trưởng Ban tổ chức đảng ủy, Trưởng ban tổ chức nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị biểu chỉ đạo Hội nghị và quán triệt nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XIV đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028,  

Đồng chí Hoàng Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HUD4 biểu chỉ đạo Hội nghị 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP HUD4 phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm  95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (10/10/1989 - 10/10/2024)
CĐ TCT HUD