title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2024
Thứ hai, 18/03/2024 - 14:55
Ngày 13/03/2024, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã ban hành Văn bản số 134/CĐXD-CSPL về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nhằm lan tỏa sự quyết tâm hiện thực hóa Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025.
Ngày 13/03/2024, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã ban hành Văn bản số 134/CĐXD-CSPL về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nhằm lan tỏa sự quyết tâm hiện thực hóa Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025. 
Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây: Tiếp tục thực hiện Công văn số 1700/TLĐ ngày 12/3/2021 của Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vê, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, trồng rừng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng an ninh ở nước ta.
Công đoàn tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thiết thực, hiệu quả; nhằm thực hiện hóa các cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và thực hiện Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo thế giới về rừng và sử dụng đất tại Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).
Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” và phát động phong trào trồng cây nhân dịp đầu Xuân năm mới, dịp Tháng hành động vì môi trường (tháng 6 hằng năm) và triển khai tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tổ chức, triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng cần thực chất, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa, hiệu ứng tích cực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, đồng thời khơi dậy ý thức tự giác, chủ động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiếp kiệm tài nguyên thiên nhiên trong đoàn viên và người lao động.   
                                                                                               Ban CSPL – QHLĐ