title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Đề xuất có thể dừng việc xuất hoá đơn của chủ thầu nếu trây ỳ thanh toán thi công
Thứ sáu, 13/10/2023 - 16:32
Đề xuất trường hợp cần thiết có thể cho dừng việc xuất hoá đơn của chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu chính… còn nợ tiền các doanh nghiệp tham gia thi công (nếu doanh nghiệp bị nợ chứng minh được hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện thanh toán theo quy định).

Đề xuất trường hợp cần thiết có thể cho dừng việc xuất hoá đơn của chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu chính… còn nợ tiền các doanh nghiệp tham gia thi công (nếu doanh nghiệp bị nợ chứng minh được hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện thanh toán theo quy định).

Đề xuất có thể dừng việc xuất hoá đơn của chủ thầu nếu trây ỳ thanh toán thi công
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty CP Xuất khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex - trình bày kiến nghị của đoàn viên, người lao động ngành xây dựng. Ảnh: Hải Nguyễn