title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Đại hội Công đoàn Tổng công ty IDICO lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Thứ hai, 31/07/2023 - 15:35
Ngày 29/7/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty IDICO tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Ngày 29/7/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty IDICO tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Dự và chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phạm Xuân Hải, Vũ Ngọc Chính và Tổ công tác chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO có đồng chí Đặng Chính Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo các Công ty trực thuộc trong tổ hợp IDICO; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các Tổng công ty trong ngành Xây dựng Việt Nam: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, DIC, FICO, CC1; Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh, đại diện Báo Xây dựng tại phía Nam. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của 100 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 1.623 đoàn viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.  

 Đại biểu dự Đại hội
Đại hội Công đoàn Tổng công ty IDICO lần thứ V diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; Tổng công ty IDICO đang phát triển mạnh mẽ, bền vững sau tái cơ cấu và số hóa doanh nghiệp. Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên lao động Tổng công ty đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong thời gian tới và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. 

 
Đồng chí Phan Văn Chính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội.
Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty khoá IV đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.    


Đồng chí Đặng Chính Trung - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO phát biểu 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Chính Trung - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO đã thông tin về các mặt hoạt động cũng như kết quả đạt được của Tổng công ty thời gian qua và những kế hoạch, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; đồng chí mong muốn tập thể người lao động IDICO phải là một tập thể đoàn kết, gắn bó, cán bộ nhân viên trong Tổng công ty phải trách nhiệm, chính trực và luôn cảm nhận được sự hạnh phúc vì được làm việc, cống hiến trong ngôi nhà IDICO - Tổng công ty IDICO lớn mạnh và phát triển bền vững cùng đất nước.  

 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn Tổng công ty IDICO đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Tổng công ty cần tập trung: tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động; các cấp công đoàn cơ sở chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, xác định đây vừa là động lực vừa là mục tiêu phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân - là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị và toàn Tổng công ty, là cơ sở cải thiện điều kiện sống, làm việc của người lao động và Tổng công ty IDICO ngày một phát triển bền vững.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải được bầu là Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí: Lê Công Chung, Đặng Thị Hy Hòa được bầu là Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Trần Thị Ngọc tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.  
                                                                                                                          Công đoàn Tổng công ty IDICO