title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 10 Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Thứ ba, 30/05/2023 - 07:49
Ngày 27/5/2023 tại Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 10, số 382 Núi Thành, phường Hoà Cường, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; Công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 10 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 27/5/2023, tại Trụ sở Công ty, Công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 10 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Nguyễn Đình Khải, UV BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI; đồng chí Trần Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 10. 
Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Nông, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 10 trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn Công ty khoá X; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa X. 
Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội. Đại hội thống nhất kết quả hoạt động công đoàn Công ty khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã đón nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 10; đồng chí Nguyễn Đình Khải, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI-CTCP phát biểu tại Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khoá XI ra mắt tại Đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty gồm 05 đồng chí và Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty LICOGI - CTCP lần thứ VI; chia tay 02 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa X, không tham gia Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Một số hình ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khải, Chủ tịch Công đoàn TCT Licogi phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Trần Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 10 phát biểu
Tặng quà chia tay 2 đồng chí không tham gia BCH khoá XI

VPCĐ LICOGI