title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
VICEM Hà Tiên phát động Cuộc thi ảnh & Cuộc thi viết hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (21/3/1964 – 21/3/2024)
Thứ hai, 03/04/2023 - 07:52
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (21/3/1964 – 21/3/2024), Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc VICEM Hà Tiên” và Cuộc thi viết “Tự hào VICEM Hà Tiên” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người VICEM Hà Tiên; tạo sân chơi bổ ích cho CBCNV chia sẻ những khoảnh khắc, những tâm tư tình cảm dành cho VICEM Hà Tiên.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty vào năm 2024, (21/3/1964 – 21/3/2024), Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc VICEM Hà Tiên” và Cuộc thi viết “Tự hào VICEM Hà Tiên” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người VICEM Hà Tiên; tạo sân chơi bổ ích cho CBCNV chia sẻ những khoảnh khắc, những tâm tư tình cảm dành cho VICEM Hà Tiên.
Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc VICEM Hà Tiên” dành cho đối tượng là CBCNV đã và đang làm việc tại VICEM Hà Tiên tham gia dự thi với chủ đề: hình ảnh ghi lại khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ; những hình ảnh đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hình ảnh đẹp của CBCNV khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa,...tại VICEM Hà Tiên.
Cuộc thi viết “Tự hào VICEM Hà Tiên” dành cho đối tượng là CBCNV đã và đang làm việc tại VICEM Hà Tiên tham gia dự thi với chủ đề: các bài viết về những cảm nhận, suy nghĩ, kỷ niệm sâu sắc về quá trình hoạt động làm việc tại công ty; những câu chuyện kết nối; những cảm nhận về hoạt động/ chương trình của công ty; chia sẻ về những người đồng nghiệp cùng làm việc tại công ty,...
Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023.
Theo: hatien1.com.vn