title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh tổ chức khám sức khỏe cho người lao động năm 2022
Thứ tư, 26/10/2022 - 16:17
Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2022 Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh phối hợp với Bệnh viện Xây dựng tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động toàn Công ty
Nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tạo sự gắn bó của người lao động với đơn vị, nâng cao năng xuất lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2022 Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh phối hợp với Bệnh viện Xây dựng tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động toàn Công ty tại các Khu vực Đông Anh, Hà Nội; Xí nghiệp Tấm lợp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Xí nghiệp Tấm lợp tại Triều Dương, tỉnh Hưng Yên; Xí nghiệp Tấm lợp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 
  VPCĐ LICOGI