title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thứ năm, 03/03/2022 - 09:30
Ngày 28/02/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Ngày 28/02/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trịnh Nam Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên BCH CĐXDVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, UV Ủy ban kiểm tra, Ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
Hội nghị đã thông qua các nội dung: 
- Kiện toàn bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" và Chương trình hành động của Công đoàn Tổng công ty triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.
- Triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2022.
Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hiện công tác an sinh xã hội tại đơn vị; tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động sau tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên công đoàn.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông báo nhanh một số định hướng chiến lược của Tổng công ty trong giai đoạn tới, đồng thời đánh giá và ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, cũng như đời sống người lao động, tuy nhiên chưa có ai bị ảnh hưởng nặng đến sức khỏe do Covid-19 là điều rất vui mừng. Trong năm 2021, một số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động hoặc nghỉ giãn cách đã gây khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như của Tổng công ty. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Công đoàn trong Tổng công ty đã nỗ lực, cố gắng, đổi mới công tác tuyên truyền thích ứng với điều kiện dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tích cực tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động; đặc biệt đã hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Bước sang năm 2022, dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, chúng ta phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đồng chí đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức tốt hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ theo quy định, tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động sau tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết từ khi mới phát sinh.
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn TCT cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty.
Tại Hội nghị đã trao Bằng khen toàn diện và chuyên đề "Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" năm 2021 cho các đơn vị COMAEL và COMA26 đạt thành tích trong năm 2021.
Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:
Công đoàn TCT COMA