title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty cổ phần COMA18
Thứ ba, 07/07/2020 - 17:41
Ngày 05/6/2020, Công ty Cổ phần COMA18 và BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 với sự có mặt của 43 CBNVLĐ trong Công ty.

Ngày 05/6/2020, Công ty Cổ phần COMA18 và BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 với sự có mặt của 43 CBNVLĐ trong Công ty.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí Xây dựng; bà Vũ Thị Thu Huyền, Chánh văn phòng, Trưởng ban tài chính Công đoàn Tổng công ty Cơ khí Xây dựng.

Để điều hành toàn bộ chương trình Hội nghị, Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch 03 đồng chí; Thư ký Hội nghị: 01 đồng chí; Ban tổng hợp số liệu: 02 đồng chí

Tại Hội nghị, Người lao động, ĐVCĐ lắng nghe và thông qua các báo cáo:

- Báo cáo SXKD và các công tác khác có liên quan (an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ, tình hình chế độ chính sách với người lao động) năm 2019, kế hoach sản xuất năm 2020

- Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và kết quả thực hiện công tác đối thoại đại diện cho tập thể người lao động năm 2019, tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019.

- Báo cáo đánh giá thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động.

- Hội nghị tiến hành thảo luận và giải đáp các ý kiến

DSC_0041

DSC_0016

DSC_0047

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng nêu ý kiến, chỉ ra những mặt đã làm được và chưa được, những điểm cần lưu ý sửa đổi, bổ sung trong các bản báo cáo và thực tế hoạt động công đoàn.

DSC_0060

Thay mặt người lao động trong Công ty, Ông Bùi Quang Đông, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty xin cảm ơn những lời phát biểu tâm huyết của bà Vũ Thị Tuyết Nhung và xin ghi nhận ý kiến đóng góp quý báu đó. Ban Điều hành luôn ưu tiên thực hiện đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ chính sách của người lao động cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn.

DSC_0066Tại hội nghị, Công ty đã công bố các quyết định khen thưởng Công đoàn; trao danh hiệu tập thể, cá nhân xuất sắc.

DSC_0090

DSC_0110

DSC_0093

DSC_0103

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết, Biên bản Hội nghị.

Như vậy, Hội nghị người lao động năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động, ĐVCĐ được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

DSC_2035

Theo: coma18.vn