title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Bản tin số 3, tháng 3/2011
Thứ ba, 15/03/2011 - 15:29
Trong số này, Mục Tin tức hoạt động có một số tin bài tiêu biểu như Tăng cường công tác tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam; CBCNV ngành Xây dựng tích cực ủng hộ nhân dân Nhật Bản; Thi viết chân dung điển hình “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển CĐXDVN”.
Trong số này, Mục Tin tức hoạt động có một số tin bài tiêu biểu như  Tăng cường công tác tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam; CBCNV ngành Xây dựng tích cực ủng hộ nhân dân Nhật Bản; Thi viết chân dung điển hình “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển CĐXDVN”.
 

Download

Kinh nghiệm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong việc đưa kiến thức pháp luật tới người lao động là bài viết mở đầu mục Trao đổi kinh nghiệm.

Người thợ cả quý giá là bài viết tôn vinh người xây dựng trong mục Người tốt, việc tốt.

Mục tư vấn pháp luật với nhiều kiến thức về Luật Bảo hiểm.