Tên văn bản CV hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến năm 2019 (Khối CĐCS trực thuộc CĐXDVN)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bằng khen của TLĐLĐVN hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Bằng khen của CĐXDVN.
Số hiệu văn bản 726/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 16/11/2018
Ngày ban hành 16/11/2018 Ngày hết hiệu lực 20/02/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải