Tên văn bản QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Số hiệu văn bản 149/2018/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày ban hành 07/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ Người ký THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC