Tên văn bản Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
Số hiệu văn bản 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Ngày có hiệu lực 01/03/2011
Ngày ban hành 10/01/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký Thứ trưởng: Bùi Hồng Lĩnh, Trịnh Quân Huấn